Crnu Goru čekaju duboke društvene podjele ukoliko projekti EPCG ne budu usklađeni sa politikom EU

Ni jedna gasna elektrana u pogonu nije dostigla neutralni CO2eq bilans. S obzirom na to da Crna Gora teži ka članstvu u Evropskoj Uniji, nadležni organi moraju donositi odluke u skladu sa tranzicijiom ka održivim izvorima energije do 2050. godine, poručuju iz Foruma Mladih URA.

Želimo da naglasimo da solarne elektrane izgrađene od 2019. godine su zvanično priznate kao najjeftiniji izvor električne energije od strane Internacionalne Energetske Agencije, a Crna Gora sa preko 250 sunčanih dana u godini do sada ima samo 3 MW solarnih kapaciteta.

Da EPCG u eventualno 2024. ili 2025. godini gradi prve solarne elektrane, 5 godina nakon njihovog proglašavanja kao najjeftinijeg izvora energije, odgovornost je nadležnih organa i rukovodstva EPCG. Predhodne Vlade Crne Gore su imale tendenciju da potpisuju ugovore van interesa građana, a kao poslednji takav ugovor izdvajamo istraživanje nafte, u kojem je koncesionaru dozvoljeno bušenje na 1 kilometar od obale. EPCG je ovu praksu nastavila potpisivanjem ugovora o hidroelektrani Komarnica, protivno mišljenju Agencije za zaštitu životne sredine, dodaju oni.

Grafik o cijenama električne energije u 2019. godini (izvor: IEA)

Ukoliko se trend potpisivanja ugovora van interesa građana nastavi, Crna Gora se može naći u ozbiljnijem problemu, naime društvenim podjelama, koje bi nastale u slučaju potpisivanja ugovora mimo okvira Evropske Unije. Eksperimentalne tehnologije za snižavanje zagađenja, promovisane od strane gasne i naftne industrije, nisu rješenje, kao što je i dokazano mnogobrojnim naučnim istraživanjima. Ugovor o gasnim elektranama, tečnom gasu, ili bilokakvoj drugoj infrastrukturi gasa i nafte Crna Gora jedino može potpisati u skladu sa tranzicijom ka održivim izvorima energije do 2050. godine, zaključuju.


CITATISTAVOVI