Članovi FM URA Bar učestvovali u organizaciji takmičenja pružanja prve pomoći organizovane od strane Crvenog Krsta

Juče je u Baru održano takmičenje u pružanju prve pomoći u organizaciji Crvenog Krsta, gde je Forum mladih URA Bar bio uključen kao volonterska ekipa za pomoć i organizaciju.

Koristimo priliku da ukažemo na važnost društveno odgovornog volonterizma, na važnost mentalnog zdravlja, zdravstvene zaštite i zdravih stilova života.

#evropska 🇪🇺
#građanska 🤝
#ekološka 🌻

CITATI
STAVOVI

Ekološka transformacija

Crna Gora mora iskoristiti svoj solarni potencijal!

Ravnopravnost

Rodna ravonpravnost u svim aspektima života, posebno poslovnim!

Zaštita prirode

Apsolutna i beskompromisna zaštita životne sredine!

Ljudska prava

Želimo ista prava za sve, bez obzira na boju kože, pol ili bilo koje slično kategorisanje!